Λουίζα-Ελένη Παπαδοπούλου

Συνεργάτης

Email lpapadopoulou@pag-law.gr

Βιογραφικό

Η Λουίζα-Ελένη Παπαδοπούλου είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το Δεκέμβριο του 2020 απέκτησε την ιδιότητα της ασκούμενης Δικηγόρου. Από την περίοδο των σπουδών της αρθρογραφεί τακτικά σε forum και ιστοσελίδες και συμμετέχει σε επιμορφωτικά σεμινάρια.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Νομική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2016-2020)

Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών: Νομική Ορολογία Γαλλικών (2019-2020)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Υποχρέωση συμμόρφωσης Κρατών Μελών με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο κατά τη σύναψη διεθνών συμφωνιών: υποθέσεις Mox Plant και Achmea», Σεμινάριο Ευρωπαϊκού Δικαίου, 2020

«Ιδιωτική επιβολή του Δικαίου του Ανταγωνισμού», Οικονομικό Δίκαιο ΕΕ, 2020

«Προδιορισμός της προς αποκατάσταση ζημίας στη θαλάσσια μεταφορά εμπορευμάτων», Ναυτικό Δίκαιο, 2019

«Ιατρική Αμέλεια», Ιατρικό Δίκαιο, 2019

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

ELSA Summer School on Maritime Law (2019)

EUROPA.S (European Parliament Simulation) 2018 & 2019

Legal English Workshop, Νομική Βιβλιοθήκη (2018)

MRC (Model of Regional Conflicts) 2017 & 2018

ΓΛΩΣΣΕΣ

Ελληνικά (μητρική), Αγγλικά (proficiency), Γαλλικά (C1) και Ισπανικά (intermediate).