Μεταβολή της νομολογίας του Αρείου Πάγου σχετικά με την εκτέλεση αλλοδαπής απόφασης που επιδικάζει δικαστική δαπάνη

Σε μία υπόθεση που αφορά την κήρυξη ως εκτελεστής απόφασης κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιδικάζει δικαστική δαπάνη, ο Άρειος Πάγος (Απόφαση 579/2019 Α2 Πολιτικού Τμήματος) ανέτρεψε προηγούμενη νομολογία του (ΑΠ 1829/2006), κρίνοντας ότι η επιδίκαση «υπερβολικής δικαστικής δαπάνης» δεν αντίκειται στην έννοια της δημόσιας τάξης. Η κρίση του Αρείου Πάγου στηρίχθηκε στην ενωσιακή αρχή της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και στην απαγόρευση της επί της ουσίας αναθεώρησης της απόφασης που εκδόθηκε σε άλλο κράτος-μέλος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω απόφαση αφορά την εκτέλεση απόφασης Δικαστηρίου του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο κατά τον επίδικο χρόνο δεν είχε αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενόψει του Brexit ενδιαφέρον δημιουργείται ως προς τη μελλοντική νομολογιακή αντιμετώπιση συναφών διασυνοριακών διαφορών με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το γραφείο μας αντιμετωπίζει με επιτυχία υποθέσεις διασυνοριακής φύσεως και ο Εταίρος μας Ιωάννης Παπαδόπουλος έχει καταθέσει επανειλημμένως ως ειδήμων ενώπιον Δικαστηρίων του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Το πλήρες κείμενου του άρθρου της Λουίζας-Ελένης Παπαδοπούλου και του Γεώργιου Νάτσινα διατίθεται στην αγγλική έκδοση της σελίδας μας και έχει ήδη δημοσιευθεί στο International & Travel Law Blog.

(https://internationalandtravellawblog.com/2021/02/22/greek-supreme-court-changes-course-on-enforcement-of-english-costs-awards/)