Σχετικά με εμάς

Παπαδόπουλος, Αλεξανδρής, Γεωργουλέας και Συνεργάτες.

Δικηγόροι

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του Δικηγορικού Γραφείου των Ιωάννη Παπαδόπουλου, Δημήτρη Αλεξανδρή, Νικολάου Γεωργουλέα και Συνεργατών.

Το Δικηγορικό Γραφείο μας συστάθηκε στην Αθήνα το 2014, με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων νομικών υπηρεσιών. Οι τρεις Δικηγόροι είχαν ανεξάρτητη και μακρά δικηγορική εμπειρία πριν τη σύμπραξή τους. Οι Δικηγόροι και οι Συνεργάτες του γραφείου, διαθέτουν υψηλού επιπέδου κατάρτιση και καθένας εξ αυτών έχει εξειδικευθεί σε συγκεκριμένα γνωστικά πεδία, ώστε να είναι δυνατή η αξιόπιστη και ταχεία ανταπόκριση στις ανάγκες των εντολέων μας. Οι νομικές υπηρεσίες που παρέχει το γραφείο μας σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, αλλά και Ο.Τ.Α., περιλαμβάνουν την εκπροσώπηση ενώπιον Δικαστηρίων κάθε βαθμίδος, την παροχή νομικών συμβουλών και την εκπόνηση γνωμοδοτήσεων. Το γραφείο μας διαθέτει δίκτυο συνεργαζομένων δικηγορικών γραφείων, συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών σε όλες τις περιφέρειες της Χώρας, καθώς και εταιρειών ή επαγγελματιών άλλων ειδικοτήτων, των οποίων οι γνώσεις και εμπειρία μπορούν να συμβάλουν στην διασφάλιση των συμφερόντων των εντολέων μας, όπως ορκωτών ελεγκτών, λογιστών και πολιτικών μηχανικών.