Αδικοπραξίες και Εξωσυμβατικές Ενοχές

Το Γραφείο μας διαθέτει μακρά εμπειρία και εξειδίκευση στην προετοιμασία και υπεράσπιση φυσικών και νομικών προσώπων σε υποθέσεις αδικοπραξίας. Χειριζόμαστε, με την συμβολή ειδικών επιστημόνων, πραγματογνωμόνων και έμπειρων επαγγελματιών, μεγάλο αριθμό υποθέσεων τροχαίων ατυχημάτων (υλικές ζημιές, σωματικές βλάβες, θανατηφόρα) και ιατρικής αμέλειας. Παράλληλα, παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε περιπτώσεις προσβολής της προσωπικότητας, ευθύνης του παραγωγού, αδικαιολογήτου πλουτισμού, ευθύνης κατά τις διαπραγματεύσεις, αθεμίτου ανταγωνισμού, διοικήσεως αλλοτρίων, καθώς και στην προσπάθεια διεκδικήσεως αποζημιώσεως, σε περίπτωση τελέσεως ποινικού αδικήματος.