Επικοινωνία

Τοποθεσία

Νεοφύτου Βάμβα 6
106 74, Κολωνάκι, Αθήνα

  • 210 3647770,
    210 3608012,
    210 3617607
  • 210 3617606
  • info@pag-law.gr
  • pag-law.gr

Χάρτης

Εάν επιθυμείτε επιπλέον πληροφορίες για το Δικηγορικό Γραφείο μας ή να επικοινωνήσετε με κάποιον από τους Δικηγόρους, παρακαλούμε να συμπληρώσετε όλα τα πεδία και να επιλέξετε την επιλογή «υποβολή». Η επικοινωνία μέσω της συγκεκριμένης οδού, γίνεται μόνο προς παροχή πληροφοριών. Παρακαλούμε να μην αποστέλλετε προσωπικά δεδομένα, εμπιστευτικές πληροφορίες και συνημμένα έγγραφα, τα οποία δεν θα επισκοπήσουμε και επί των οποίων δεν θα εκφέρουμε γνώμη, αν δεν εδραιωθεί σχέση εντολής με το Δικηγορικό Γραφείο μας.