Αρθρογραφία

«Το τεκμήριο αθωότητας και αστικές αξιώσεις – Εξέλιξη της νομολογίας του ΕΔΔΑ και του Αρείου Πάγου»
Αρθρογραφία

«Το τεκμήριο αθωότητας και αστικές αξιώσεις – Εξέλιξη της νομολογίας του ΕΔΔΑ και του Αρείου Πάγου»

Την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021 ο εταίρος του γραφείου μας Ιωάννης Παπαδόπουλος πραγματοποίησε εισήγηση με τίτλο «Το τεκμήριο αθωότητας και...
Read More
Μεταβολή της νομολογίας του Αρείου Πάγου σχετικά με την εκτέλεση αλλοδαπής απόφασης που επιδικάζει δικαστική δαπάνη
Αρθρογραφία

Μεταβολή της νομολογίας του Αρείου Πάγου σχετικά με την εκτέλεση αλλοδαπής απόφασης που επιδικάζει δικαστική δαπάνη

Σε μία υπόθεση που αφορά την κήρυξη ως εκτελεστής απόφασης κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιδικάζει δικαστική δαπάνη, ο Άρειος...
Read More
Αυτοκίνητα υπαγόμενα σε υποχρεωτική ασφάλιση, νέες μορφές οχημάτων, νομολογία ΔΕΕ και εξέλιξη στο Δίκαιο της ΕΕ
Αρθρογραφία

Αυτοκίνητα υπαγόμενα σε υποχρεωτική ασφάλιση, νέες μορφές οχημάτων, νομολογία ΔΕΕ και εξέλιξη στο Δίκαιο της ΕΕ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 15 & 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ : ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ e-Θέμις «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΣΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΕΕΣ...
Read More